Mgr. Hanssen école à Heerlen

Haalbaarheidsonderzoek voor de renovatie van de bestaande gebouwen of nieuwbouw voor de huisvesting van Mgr. Hanssen, Koninklijke Kentalis en Adelante.


Als eerste stap in de zoektocht naar een passende huisvesting, heeft deze studie voornamelijk als doel om de pijnpunten en de mogelijkheden van het huidige complex aan te kaarten.

De haalbaarheidsstudie omvat een analyse van de huidige en toekomstige noden voor de verschillende gebruikers. Deze analyse werd afgetoets aan een bouwtechnische analyse van het gebouw (energieprestaties, isolatienormen, oppervlakte normeringen, verlichting, slijtage, …)
De studie onderzoekt verschillende mogelijke scenario’s en koppelt deze steeds aan een budgetraming en tijdsbestek. In overleg met de opdrachtgever is er een strategie voor duurzame renovatie ontwikkeld.

Mgr. Hanssen école à Heerlen

Haalbaarheidsonderzoek voor de renovatie van de bestaande gebouwen of nieuwbouw voor de huisvesting van Mgr. Hanssen, Koninklijke Kentalis en Adelante.


Als eerste stap in de zoektocht naar een passende huisvesting, heeft deze studie voornamelijk als doel om de pijnpunten en de mogelijkheden van het huidige complex aan te kaarten.

De haalbaarheidsstudie omvat een analyse van de huidige en toekomstige noden voor de verschillende gebruikers. Deze analyse werd afgetoets aan een bouwtechnische analyse van het gebouw (energieprestaties, isolatienormen, oppervlakte normeringen, verlichting, slijtage, …)
De studie onderzoekt verschillende mogelijke scenario’s en koppelt deze steeds aan een budgetraming en tijdsbestek. In overleg met de opdrachtgever is er een strategie voor duurzame renovatie ontwikkeld.

opdrachtgever:Mgr. Hanssen
projectpartners:Masterplan
locatie:Heerlen
budget:n/a
status:afgerond