03. Coordination du projet

We bieden bouwtechnische ondersteuning aan professionele bouwheren, lokale besturen en architectenbureaus.


Door onze uitgebreide expertise en know-how pakken we de verschillende uitdagingen van het bouwproject tijdens de ontwerp- & uitvoeringsfase aan. We vertalen de technische, financiële en esthetische randvoorwaarden naar een duidelijk en uitvoerbaar geheel.

Ons streefdoel is om de ideeën en de visie van onze partners versterken. Om de ambitie van onze opdrachtgever waar te maken, bieden we de volgende ondersteuning aan.

03. Coordination du projet

We bieden bouwtechnische ondersteuning aan professionele bouwheren, lokale besturen en architectenbureaus.


Door onze uitgebreide expertise en know-how pakken we de verschillende uitdagingen van het bouwproject tijdens de ontwerp- & uitvoeringsfase aan. We vertalen de technische, financiële en esthetische randvoorwaarden naar een duidelijk en uitvoerbaar geheel.

Ons streefdoel is om de ideeën en de visie van onze partners versterken. Om de ambitie van onze opdrachtgever waar te maken, bieden we de volgende ondersteuning aan.

/ Haalbaarheidsstudies

Aan de hand van de bouwtechnische en financiële analyse beoordelen we de haalbaarheid van het project.

Deze gedetailleerde haalbaarheidsstudie beschrijft op een objectieve en rationele wijze
de huidige staat van het gebouw en brengt de sterke punten, de beperkingen, de potenties
en de bedreigingen van de toekomstige ontwikkeling in kaart.

De definitieve haalbaarheidsstudie omvat een overzicht van alle bevindingen, aanbevelingen, raming en meerjarenplan. Zodat u als opdrachtgever een correct beeld krijgt van de kosten en investeringen die het project met
zich meebrengen.

/ Bouwtechnisch advies

Tijdens het bouwproces ontstaan er verschillende complexe technische vraagstukken. We staan onze opdrachtgevers tijdens de verschillende fases van het bouwproces bij om advies te leveren en een oplossing te zoeken voor bouwdetails, constructielogica, planning, renovatie…

In onderaanneming van het architecten- of studiebureau‘s maken we volledige uitvoeringsdossiers op of enkel onderdelen zoals bestekken, meetstaten en uitvoeringsplannen/

/ Kwaliteitscontrole

Om het beoogd eindresultaat te bekomen kunnen opdrachtgevers beroep doen op onze expertise voor het controleren van de technische kwaliteit voor & tijdens de uitvoeringsfase.

Voor de start van de uitvoeringsfase worden de uitvoeringsdocumenten proactief en nauwkeurig gescreend op conformiteit met de technische voorschriften, geldende wetgeving en normeringen.

Tijdens de werken worden er op regelmatige basis werfbezoeken ingepland om de technische kwaliteit en de conformiteit van de uitgevoerde werken te controleren. De bevindingen en adviezen worden steeds gebundeld in een verslag.

Na de werken staan we de bouwheer bij tijdens de oplevering en zorgen we voor een grondig nazicht van het as-built dossier.