home

Studio Ensemble is een multidisciplinair studie- & advies bureau voor de bouwsector. We bieden gespecialiseerde ondersteuning tijdens het complexe bouwproces, van prospectie tot bijstand tijdens de oplevering.

         01 We bieden bouwtechnische ondersteuning aan professionele bouwheren, lokale besturen en architectenbureaus. Studio Ensemble heeft de ambitie om als een team samen te werken om zo het beoogde eindresultaat te bekomen.  ( lees meer )

        02 Onze projectmanagers structureren en coördineren het bouwproces zodat onze opdrachtgevers zich kunnen concentreren op hun kerntaken. Als onafhankelijke partner verdedigen we steeds de belangen van onze opdrachtgever en worden de vooropgestelde doelstellingen op het vlak van bouwtechniek, kwaliteit, timing en budget steeds centraal gesteld. ( lees meer )

03 Het gebouwenbeheer start tijdens het bouwproces. Vaak wordt er niet voldoende stilgestaan welke uitgaven er na de ingebruikname nog moeten gebeuren. Wij bekijken de total cost of ownership’ zodat u een overzicht krijgt welke kosten de komende jaren verwacht worden. ( lees meer )

           

Projectbegeleiding l (bouwtechnisch) Advies l Studie l Opleiding l Kwaliteitscontrole l Uitvoerend architect l Technische audit l Samenwerking l Projectmanagement l Gedelegeerd bouwheer l Consultancy