02. Architecte exécutif

We bieden bouwtechnische ondersteuning aan professionele bouwheren, lokale besturen en architectenbureaus.


Door onze uitgebreide expertise en know-how pakken we de verschillende uitdagingen van het bouwproject tijdens de ontwerp- & uitvoeringsfase aan. We vertalen de technische, financiële en esthetische randvoorwaarden naar een duidelijk en uitvoerbaar geheel.

Ons streefdoel is om de ideeën en de visie van onze partners versterken. Om de ambitie van onze opdrachtgever waar te maken, bieden we de volgende ondersteuning aan.

02. Architecte exécutif

We bieden bouwtechnische ondersteuning aan professionele bouwheren, lokale besturen en architectenbureaus.


Door onze uitgebreide expertise en know-how pakken we de verschillende uitdagingen van het bouwproject tijdens de ontwerp- & uitvoeringsfase aan. We vertalen de technische, financiële en esthetische randvoorwaarden naar een duidelijk en uitvoerbaar geheel.

Ons streefdoel is om de ideeën en de visie van onze partners versterken. Om de ambitie van onze opdrachtgever waar te maken, bieden we de volgende ondersteuning aan.

/ Samenwerking

Bij de start van de opdracht maken we een ‘roadmap’ op. Dit document omvat de afspraken en beslissingen die werden genomen tijdens het ontwerpproces en zal als leidraad dienen tijdens de opmaak van het uitvoeringsdossier en documenten.

Gedurende het verdere verloop van het proces zal dit document worden aangevuld met verslagen, beslissingen, technische documentatie … Op deze manier wordt de traceerbaarheid en motivering van verschillende beslissingen gegarandeerd.

We streven naar een integrale en inclusieve samenwerking waarbij alle partners invloed hebben op het bouwproces en het resultaat van het bouwproces. We geloven sterk in een positieve samenwerking waarin de verschillende expertises op doeltreffende wijze wordt aangewend. Dit zorgt voor een versterkende werking en een buitengewoon eindresultaat.

/ Uitvoerend architect

We bieden technische begeleiding tijdens het volledige proces van ontwerpfase t.e.m. oplevering en nazorg. Tijdens het schetsontwerp zorgen we voor de nodige technische bijstand en expertise. Vanaf het voorontwerp onderzoeken we de randvoorwaarden van het project en de invloed ervan op de timing, budget, bijkomende studies, … en zoeken een antwoord op de specifieke technische en financiële uitdagingen van het project.

Tijdens de uitvoeringsfase nemen we als uitvoerend architect de rol als ‘trekker’ van het project op ons. In overleg en samenwerking met de ontwerper, streven we naar een buitengewoon eindresultaat.

Gedurende de volledige looptijd van het project zorgen we voor een projectplanning en coördineren we de verschillende partners van het ontwerpteam.