03. Projectcoördinatie

Ensemble werkt samen met projectontwikkelaars en professionele bouwheren en zorgt voor projectcoördinatie gedurende het hele proces.


We sturen alle partijen aan, bewaken op proactieve wijze het budget, planning en de geleverde kwaliteit om ervoor te zorgen dat het project binnen budget, tijdig en met kwaliteitsgarantie wordt opgeleverd.

We verdedigen de belangen van de opdrachtgever en zorgen we voor een optimaal bouwproces waarin we zorgvuldig aandacht besteden aan kwaliteit, budget en timing. Ons doel is om het project succesvol, binnen timing, budget en met kwaliteitsgarantie op te leveren.

03. Projectcoördinatie

Ensemble werkt samen met projectontwikkelaars en professionele bouwheren en zorgt voor projectcoördinatie gedurende het hele proces.


We sturen alle partijen aan, bewaken op proactieve wijze het budget, planning en de geleverde kwaliteit om ervoor te zorgen dat het project binnen budget, tijdig en met kwaliteitsgarantie wordt opgeleverd.

We verdedigen de belangen van de opdrachtgever en zorgen we voor een optimaal bouwproces waarin we zorgvuldig aandacht besteden aan kwaliteit, budget en timing. Ons doel is om het project succesvol, binnen timing, budget en met kwaliteitsgarantie op te leveren.

/ Coördinatie

We ondersteunen in het samenstellen van het bouwteam en organiseren het proces aan de hand van een duidelijke afspraken kader (scope) en een gedetailleerde projectplanning met deeltaken voor de verschillende betrokken partijen. Tijdens het verloop van het project bewaken we deze planning, de budgettaire evolutie, de controle op de uitvoering en sturen we de verschillende partners aan.

We kiezen voor een transparante aanpak en communicatie. Overlegmomenten op regelmatige tijdstippen zorgen ervoor dat de opdrachtgever steeds op de hoogte is van de vorderingen en het verdere verloop van het project.

/ Kostenmanagement

Het beheersen van de kosten, gedurende de volledige cyclus van het project, is essentieel voor een geslaagd bouwproject.

Wij zorgen ervoor dat er steeds een duidelijk, realtime zicht is op het kostenplaatje van het project. Vanaf de prospectiefase toetsen we het budget af aan de vooropgestelde ambities & risico’s, tijdens de ontwerp- & uitvoeringsfase tot en met de oplevering controleren en documenteren we de budgetevoluties zodat het project binnen het vooropgestelde budget wordt voltooid.

/ Projectmonitoring

We screenen het project zowel zijdens prospectiefase als tijdens de ontwerp- & uitvoeringsfase op de technische, financiële en juridische risicofactoren. We maken een evaluatierapport op waarin oa. de haalbaarheid, timing, wetgevingen, budget worden onderzocht. 

Tijdens de uitvoeringsfase controleren we het project op de conformiteit met de uitvoeringstekeningen, voorschriften fabrikanten, vergunningen, wetgevingen …

/ Projectmanagement

Als projectmanager verdedigen we de belangen van de bouwheer en zorgen we voor een optimaal bouwproces waarin we zorgvuldig aandacht besteden aan kwaliteit, budget en timing. Ons doel is om het project succesvol, binnen timing, budget en met kwaliteitsgarantie op te leveren.